Europejski Dzień Języków 2016
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2016
Lekcje edukacyjne w terenie – Arterapia z resocjalizacją i warsztaty muzyczne
Uroczystości patriotyczno – religijne