Finaliści regionalnego konkursu matematycznego dla uczniów klas trzecich MiMaK 2018
Powiatowe Igrzyska dzieci SZS w czwórboju lekkoatletycznym
Spotkanie integracyjne
Miejski Konkurs Piosenki Europejskiej 2018