Komunikaty

Rada Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie. W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) wystarczy wpisać:

  • →w rubryce – Numer KRS – 197582
  • →w rubryce – Cel szczegółowy – R. R. przy ZSM nr 2

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uregulowanie wpłat na rzecz Rady Rodziców (I rata – 30 zł od każdego ucznia, II rata – 30 zł od rodziny – bez względu na ilość dzieci uczęszczających do szkoły).

Wpłaty przyjmuje pani Anna Naja – pokój nr 46 (II piętro).

Rada Rodziców przeznacza zebrane pieniądze na następujące cele: rozbudowa placu zabaw, wyjazdy uczniów na zawody i konkursy, doposażenie klas w pomoce dydaktyczne, choinka szkolna, nagrody, uroczystości szkolne, imprezy kulturalno – oświatowe dla uczniów.


Nr konta Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy IZBICA
o. Hrubieszów
ul. Mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 9
22-500 Hrubieszów

Konto: 61 9610 0002 2009 0061 2375 0001