Dokumenty

doc

→ Statut Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie*:

*Statut w obecnym kształcie będzie obowiązywał do końca listopada 2017 roku.