Kalendarium

calendar

Rok szkolny 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019
Egzamin ósmoklasisty – język polski 10 kwietnia 2019
Egzamin ósmoklasisty – matematyka 11 kwietnia 2019
Egzamin ósmoklasisty – język obcy 12 kwietnia 2019
Egzamin Gimnazjalny – część
humanistyczna
15 kwietnia 2019
Egzamin Gimnazjalny – część
matematyczno – przyrodnicza
16 kwietnia 2019
Egzamin Gimnazjalny – język
obcy nowożytny
17 kwietnia 2019
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 15 października 2018
2 listopada 2018
12 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019
16 kwietnia 2019
17 kwietnia 2019
2 maja 2019
31 maja 2019
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
21 czerwca 2019