Kalendarium

calendar

Rok szkolny 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018
Egzamin Gimnazjalny – część
humanistyczna
18 kwietnia 2018
Egzamin Gimnazjalny – część
matematyczno-przyrodnicza
19 kwietnia 2018
Egzamin Gimnazjalny – język
obcy nowożytny
20 kwietnia 2018
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2017
3 listopada 2017
18 kwietnia 2018
19 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
22 czerwca 2018