Klub Przyjaciół Hrubieszowa

Klub Przyjaciół Hrubieszowa Szkolny Klub Przyjaciół Hrubieszowa rozpoczął swoją działalność
w lutym 2006 roku.
Zrzesza uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Celem działalności Klubu jest:

  • szerzenie i pielęgnowanie wiedzy o Hrubieszowie,
  • budzenie zainteresowania historią naszej Małej Ojczyzny,
  • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej,
  • budzenie szacunku do dorobku kulturowego i obyczajowego naszych przodków i osób współcześnie żyjących,
  • rozwijanie aktywnego udziału ucznia w życiu  wspólnoty klasowej, szkolnej, regionalnej i lokalnej,
  • dostrzeganie wartości jaką stanowi kultura regionu,
  • budzenie w uczniach chęci do samodzielnej pracy twórczej,
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych naszej miejscowości.

Opiekunem Klubu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Joanna Tomasiak