Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Beń
Anna Budzyńska
Joanna Hawryluk
Iwona Kociach
Marta Moniuk
Marta Piątkowska – Mazurek
Małgorzata Malicka – Jankowska
Danuta Pirogowicz
Joanna Tomasiak


Język polski

Beata Caboń
Beata Drewnik
Maria Heflich
Marzena Kańkowska
Anna Olejarz


Język angielski

 Alicja Bas
Patrycja Djabin
Joanna Gumiela
Marcin Mróz


Język rosyjski

Bogusława Hrycaj
Marcin Mróz


 Plastyka

Bogusława Hrycaj
Agnieszka Ślażyńska


Technika

Bogusława Hrycaj
Anna Witolska


Matematyka

Ewa Flis
Katarzyna Bańkowska
Krystyna Kasprzyk
Anna Witolska
Renata Rząd


 Przyroda

Jadwiga Stępka
Aneta Zamościńska – Kmiecik
Jolanta Jurczyńska


Biologia

Jolanta Jurczyńska
Andrzej Jurczyński
Artur Dąbrowski


Chemia

Agnieszka Ślażyńska


Zajęcia artystyczne

Agnieszka Ślażyńska


Fizyka

Anna Witolska


Geografia

Ewelina Winiarska


Historia

Marzena Kańkowska
Anna Pirogowicz


Informatyka

Renata Rząd
Beata Lichoń – Fabrowska
Anna Witolska


Muzyka

Beata Lichoń – Fabrowska
Beata Krawczuk


Wychowanie fizyczne

Marzanna Bielecka
Elwira Pawłowska
Krzysztof Dąbrowski
Robert Jóźwiak
Ewelina Winiarska


Religia

Beata Krawczuk
Ewa Markiewicz – Misztal
Katarzyna Szczepańska
ks. Paweł Obirek


Świetlica

Anna Budzyńska
Maria Heflich
Elżbieta Charatynowicz
Marta Moniuk


Biblioteka

Helena Nieradko
Aneta Zamościńska – Kmiecik
Anna Budzyńska
Anna Pirogowicz