OGŁOSZENIE!

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!

Dzień 15 października (poniedziałek) jest w naszej szkole
dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W świetlicy szkolnej organizowane będą
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Wiodący temat zajęć:
Jesiennie kolorowy Dzień Edukacji Narodowej”.

Świetlica czynna będzie od 7.00 do 15.45.

Zapraszamy!