Opiekunowie SU

  • Pani Alicja Bas – nauczyciel języka angielskiego, opiekun Zarządu SU
  • Pani Anna Olejarz – nauczyciel języka polskiego, opiekun Zarządu SU
  • Pani Patrycja Djabin – nauczyciel języka angielskiego, opiekun sekcji porządkowej
  • Pani Marzena Kańkowska – nauczyciel historii, wos i języka polskiego, opiekun sekcji naukowej
  • Pani Beata Drewnik – nauczyciel języka polskiego, opiekun sekcji kulturowo – oświatowej
  • Pani Agnieszka Ślażyńska – nauczyciel chemii, biologii i plastyki, opiekun sekcji artystycznej
  • Pani Ewelina Winiarska – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun sekcji rekreacyjno – sportowej
  • Pani Marzanna Bielecka – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun sekcji rekreacyjno – sportowej
  • Pan Marcin Mróz – nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego, opiekun sekcji d.s. promocji szkoły