Otwarte zajęcia lekkoatletyczne

W dniu 28 listopada 2018 roku odbyły się kolejne zajęcia lekkoatletyczne. Wzięły w nich udział uczniowie klasy 1A z wychowawczynią – Katarzyną Beń, nauczycielami wychowania fizycznego – Ewelina Winiarską i Marzanną Bielecką i uczniowie klasy 3A z wychowawczynią – Iwoną Kociach.

Aktywność fizyczna to jedna z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka. Szczególnie ważna jest w dzieciństwie, ma ogromny wpływ na zdrowie młodego człowieka – jego prawidłowy wzrost i rozwój.

Największymi zaletami tych zajęć są:

  • integracja międzyklasowa uczniów,
  • tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
  • wdrażanie do przestrzegania reguł w rywalizacji,
  • wyrabianie ogólnej sprawności fizycznej.

Największą atrakcją zajęć okazała się chusta animacyjna z piłką w środku, z którą uczniowie musieli przebiec dookoła hali. Wszyscy spisali się na medal.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom zajęć, nauczycielom i uczennicom z klas 5C i 5D za pomoc i udział w zajęciach.

Tekst i foto: Marzanna Bielecka
Video: Kacper Dęga

Zdjęcia >>