Klasy 1 – 3

Szkoła Podstawowa – plan lekcji

Klasa 1A – wychowawca: Małgorzata Malicka – Jankowska
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08.00-08.45 X X w.f. X  X
08.55-09.40 X X X religia  X
09.50-10.35 X X X X  X
10.45-11.30 X j.angielski X X j.angielski
11.50-12.35 religia zaj. komp.

 

Klasa 1B – wychowawca: Joanna Tomasiak
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08.00-08.45 X X X religia  X
08.55-09.40 X j.angielski X X  X
09.50-10.35 X w.f. X X  X
10.45-11.30 zaj. komp. X religia X X
11.50-12.35 X   j.angielski

 

Klasa 1C – wychowawca: Danuta Pirogowicz
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08.00-08.45  X X w.f. X j.angielski
08.55-09.40 X X X X X
09.50-10.35 X X X religia X
10.45-11.30 X religia X X X
11.50-12.35 j.angielski  zaj. komp.

 

Klasa 2A – wychowawca: Iwona Kociach
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08.00-08.45 X X X X w.f.
08.55-09.40 X X X X X
09.50-10.35 X X X X religia
10.45-11.30 X j.angielski zaj. komp. X X
11.50-12.35 j.angielski religia X

 

Klasa 3A – wychowawca: Marta Moniuk
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08.00-08.45 X X X X X
08.55-09.40 X X X X X
09.50-10.35 X X X X X
10.45-11.30 X w.f. X religia j.angielski
11.50-12.35 j.angielski religia zaj. komp.  

 

Klasa 3B – wychowawca: Marta Piątkowska – Mazurek
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08.00-08.45 j.angielski X X X X
08.55-09.40 X X X X X
09.50-10.35 X w.f. X X X
10.45-11.30 X zaj. komp. X religia religia
11.50-12.35 X  X j.angielski

 

Klasa 3C – wychowawca: Katarzyna Beń
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08.00-08.45 X X X X X
08.55-09.40 X X w.f. X X
09.50-10.35 j.angielski X X X X
10.45-11.30 X religia X j.angielski X
11.50-12.35 X zaj. komp. religia

 

Klasa 3D – wychowawca: Anna Budzyńska
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08.00-08.45 X X X X X
08.55-09.40 X X X X X
09.50-10.35 X religia X X X
10.45-11.30 j.angielski w.f. j.angielski zaj. komp. X
11.50-12.35 X X religia