Ratujemy i Uczymy Ratować z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest przez Fundację WOŚP w szkołach na terenie całej Polski. Od ubiegłego roku szkolnego Programem tym objęta została również nasza szkoła. Polega on na prowadzeniu przez przeszkolonych nauczycieli zajęć z podstawowych czynności ratujących życie.

W roku szkolnym 2017/2018 podczas szkoleń pierwszych i powtórkowych przeszkolono łącznie 111 uczniów z klas: 1B, 5B, 1A, 2A, 3C i 4A.

Dzieci które przystąpiły do realizacji Programu dowiedziały się co to jest łańcuch przeżycia, uczyły się oceny poziomu bezpieczeństwa, oceny przytomności i wzywania pomocy, zastosowania pozycji bocznej oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uczniowie przeszkoleni uczestniczyli w zajęciach powtórkowych, gdyż kluczowe dla wyrobienia nawyków jest systematyczne powtarzanie takich ćwiczeń.

Opiekun Szkolnego Klubu Wiewiórka przy SP nr 2: Katarzyna Beń

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”marcinzorba” ualb=”6566912429217802801″ imgl=”fancybox” style=”floor” row=”4″ size=”220″ num=”100″ align=”center”]