Spektakle profilaktyczne

Dnia 3 października 2018 roku odbyły się w naszej szkole spektakle profilaktyczne: „Laboratorium życia” i „Zagubione sumienie” poruszające problem zażywania dopalaczy i picia alkoholu oraz przemocy i agresji, wystawione przez aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. Spektakle obejrzeli uczniowie z klas piątych, szóstych, siódmych, ósmych oraz trzeciej gimnazjum w ramach współpracy z Gminą Miejską Hrubieszów oraz realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. Swoje refleksje na temat przemocy uczniowie wyrazili w formie artystycznej biorąc udział w konkursie plastyczno – literackim „Jestem przeciwko przemocy”. Komisja konkursowa w składzie: Izabela Czerw, Joanna Puczkowska oraz Ewelina Winiarska wyłoniła zwycięzców, którym podczas apelu Pan Dyrektor wręczył dyplomy oraz nagrody książkowe.

  • I miejsce – Julia Wasilik 4C
  • I miejsce – Adam Szmyt 4C
  • I miejsce – Michał Węcławik 5B
  • II miejsce – Aleksandra Dubik 4A
  • III miejsce – Wiktoria Szabat 4A
  • Wyróżnienie – Kamil Kul 4A

Tekst i foto: Izabela Czerw

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.