Sukces naszych „MAŁYCH ARCHITEKTÓW”

„Jeżeli mam swe życzenia przekazać młodym dnia dzisiejszego –
tym, którzy mnie rozumieją – to nade wszystko życzę,
aby coraz silniej odczuwali smak „dawania”, a coraz słabiej smak „brania”.
Dawania bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym,
co żyć będą kiedyś.
W dawaniu bowiem rośnie prawdziwa radość życia.”

Prof. Stefan Du Chateau

Dnia 5 października 2018 roku, w Hrubieszowskim Domu Kultury, odbyła się uroczystość obchodów 110. rocznicy Urodzin Profesora Stefana Piotra Du Chateau, przygotowana przez Zarząd Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny małżonków Du Chateau, pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W ramach obchodów tej uroczystości zaprezentowany został dorobek Profesora, poparty nie tylko prezentacją jego osiągnięć architektonicznych, ale również powrotem do jego życia, prezentacją wspomnień o wspaniałym człowieku, jego bogatym wnętrzu, osobowości, profesjonalizmie i charakterze.

Podczas wydarzenia został również rozstrzygnięty konkurs dla młodzieży szkolnej pt.”Mali Architekci”, gdzie zaprezentowano prace uczniów, ich własne autorskie wizje przestrzenne, ukazujące projekty budowli architektonicznych, wykonanych z prostych, powtarzających się elementów geometrycznych, wraz z opisem ich przeznaczenia jako obiekty użyteczności publicznej.

Wśród nagrodzonych młodych twórców, znaleźli się również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie:

  • Jakub Kostubiec z klasy 3A gimnazjum , zdobywając I nagrodę
  • Maciej Borek z klasy 5D szkoły podstawowej, zdobywając II nagrodę.

Składamy młodym architektom gratuluje za tak wysokie osiągnięcie oraz wyrazy uznania za wspaniałe pomysły, zaangażowanie i pomysłowość w realizacji własnych projektów.

Serdecznie gratulujemy!

Tekst i foto: Agnieszka Ślażyńska

Zdjęcia >>