UWAGA! KONKURSY!

SZKOLNE KOŁO EUROPEJSKIE
OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

DLA KLAS 0 – VIII SP, oraz III gimnazjum PT.:

„BOMBKA EUROPEJSKA”

PRACE WYKONANE TECHNIKĄ DOWOLNĄ
PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU,
DO OPIEKUNA KOŁA EUROPEJSKIEGO:
PANI PATRYCJI DJABIN.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone!

ZAPRASZAMY!

ORGANIZATORZY


Sekcja Porządkowa SU ogłasza konkurs na:

„NAJCIEKAWSZĄ ŚCIENNĄ
GAZETKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

Zainteresowane udziałem klasy proszone
są o zgłoszenie chęci udziału do opiekuna sekcji
pani Patrycji Djabin do dnia 14 grudnia 2018
oraz do przygotowania gazetki ściennej w klasie
do dnia 18 grudnia 20118.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Organizatorzy