Warsztaty profilaktyczne

W dniach 26 i 28 września 2018 roku uczniowie klas czwartych i piątych, wzięli udział w warsztatach profilaktycznych, poświęconych tematyce agresji i przemocy oraz integracji zespołów klasowych. Zajęcia przeprowadziła psycholog z Centrum Działań Profilaktycznych w Gdowie. Podczas warsztatów integracyjnych uczniowie klas czwartych poprzez zabawę w grupie kształtowali umiejętność współpracy, podejmowali ćwiczenia uświadamiające czym są konflikty, co je wywołuje, a także jakie konsekwencje mogą z nich wynikać. Warsztaty dla starszych uczniów uczyły postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji miedzy rówieśnikami. Prowadząca je psycholog uświadomiła uczniom, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie z grupą ustalała również najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu. Pokazała też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej – nadmiernie uległych. Zajęcia pomagały kształtować prawidłowy system wartości oraz uczyły pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia. Prowadzone metodami aktywnymi były okazją do tego, by w sposób przystępny dla dzieci porozmawiać o trudnej tematyce, jaką jest agresja i przemoc. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i odznaczali się bardzo dużą aktywnością.

Warsztaty zostały zorganizowane przez pedagogów szkolnych: Joannę Puczkowską oraz Izabelę Czerw w ramach programu profilaktycznego zatwierdzonego i finansowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów.

Tekst i foto: Izabela Czerw

Zdjęcia >>