Wywiadówki

  • 14 grudnia 2017 roku o godz. 16.30 – informacje o przewidywanych ocenach semestralnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania
  • 21 września 2017 roku o godz. 16.30 – zebranie ogólne (16.30 – 17.30) i w klasach z wychowawcami (około 17.30)