XV Festiwal Nauki w Lublinie

Uczniowie klasy 8A pod opieką wychowawcy, pani Jolanty Jurczyńskiej, 17 września 2018 roku uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w Instytucie Agrofizyki PAN, a zostały zorganizowane w ramach XV Festiwalu Nauki w Lublinie.

Panel: „Magia materiałów sypkich” to badanie właściwości różnych materiałów roślinnych. Młodzież brała udział w doświadczeniach pokazujących zjawisko kontrakcji materiałów sypkich, znaczenie siły tarcia działającej na ściany naczyń i jej wpływu na ciężar oraz zmianę napięcia powierzchniowego wody pod wpływem detergentów. Poznała także właściwości substancji hydrofobowych na przykładzie magicznego piasku oraz zachowanie cieczy w zależności od lepkości.

Panel: „Warsztaty pod wysokim napięciem” obejmowały ćwiczenia z budowy obwodów elektrycznych, a także badanie przewodnictwa różnych substancji. Uczniowie badali między innymi przewodnictwo cytryny i budowali cytrynowe ogniwo. Z ciekawością wykonywali doświadczenie z zastosowaniem prądu do pisma elektrochemicznego oraz reakcje elektrolizy.

Wszyscy z wielkim zainteresowaniem uczestniczyliśmy w zajęciach, które pokazały, że nauka może być ciekawa, fascynująca i każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie. Osoby, które podczas zajęć wykazały się dużą aktywnością otrzymały od pracowników naukowych pamiątkowe długopisy.

Tekst i zdjęcia: Jolanta Jurczyńska

Zdjęcia >>