Skład SU

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie – Zarząd

  • Przewodnicząca – Natalia Karcz
  • Zastępca – Amelia Pawluk
  • Protokolant – Małgorzata Kołodziejczyk
  • Kronikarze – Milena Węgorek, Igor Skrok
  • Gazetka SU – Małgorzata Kołodziejczyk, Dominika Adamczuk, Karina Świgost

Opiekunowie: p. Anna Olejarz, p. Alicja Bas