Skład SU

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie – Zarząd

  • Przewodniczący – Kacper Dęga
  • Zastępca – Wiktoria Kowalczyk
  • Protokolanci – Wiktoria Kowalczyk, Oliwia Kowalczyk
  • Kronikarze – Gabriela Szymańska, Krystian Kucharski

Opiekunowie: p. Anna Olejarz, p. Alicja Bas