„Zawodowy strzał w 10! – możesz wybrać i wygrać”

26 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły z klas siódmych, ósmych oraz gimnazjum wzięli udział w imprezie pt. „Zawodowy strzał w 10!- wybierz swoją przyszłość”. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.

Impreza miała na celu przedstawienie oraz promowanie zawodów zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także prezentację pracodawców współpracujących ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

Uczniowie mieli możliwość na własne oczy zobaczyć efekty kształcenia poszczególnych placówek, spróbować specjałów przygotowanych przez uczniów kształcących się w zawodach kulinarnych oraz zapoznać się z ofertą praktycznej nauki zawodu w poszczególnych szkołach. Obejrzeliśmy również pokaz brawurowej akcji ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Cała ta uroczystość na pewno przyczyni się do właściwego wyboru szkoły przez naszych uczniów.

Tekst i foto: Patrycja Djabin

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.